Du học Canada

Du Học Mỹ Tất Cả Các Bang, Tỷ Lệ Visa Cao!

  • facebook
  • skype
  • viber
  • zalo

Du học Canada

Vancouver Island University

Vancouver Island University

2019-02-21 Danh mục: Du học Canada

Tổng quan Vancouver Island University là một trường đại học thuộc hệ công lập của Canada và được...

Chi tiết
UNIVERSITY CANADA WEST

UNIVERSITY CANADA WEST

2019-02-21 Danh mục: Du học Canada

Tổng quan Đại học Canada West (UCW) là một trường đại học tư thục ở British Columbia, Canada. Trường...

Chi tiết
CARLETON UNIVERSITY

CARLETON UNIVERSITY

2019-02-21 Danh mục: Du học Canada

Tổng quan Đại học Carleton là một trường đại học toàn diện nằm ở Ottawa, Ontario, Canada. Carleton...

Chi tiết
KWANTLE POLYTECHNIC UNIVERSITY

KWANTLE POLYTECHNIC UNIVERSITY

2019-02-21 Danh mục: Du học Canada

Tổng quan Đại học bách khoa Kwantle được thành lập vào năm 1981 bởi chính phủ British Columbia...

Chi tiết
MCGILL UNIVERSITY

MCGILL UNIVERSITY

2019-02-21 Danh mục: Du học Canada

Tổng quan Đại học McGill là một trường đại học nghiên cứu công cộng ở Montreal, Quebec, Canada...

Chi tiết
UNIVERSITY OF MANITOBA

UNIVERSITY OF MANITOBA

2019-02-21 Danh mục: Du học Canada

Tổng quan University of Manitoba là trường đại học nghiên cứu công lập ở Manitoba, Canada. Khuôn...

Chi tiết
TRENT UNIVERSITY

TRENT UNIVERSITY

2019-02-21 Danh mục: Du học Canada

  Đại học Trent là một trường đại học công lập chuyên nghệ thuật tự do và khoa...

Chi tiết
DALHOUSIE UNIVERSITY

DALHOUSIE UNIVERSITY

2019-02-21 Danh mục: Du học Canada

  Đại học Dalhousie (thường được gọi là Dal) là một trường đại học nghiên cứu công...

Chi tiết
GEORGIAN COLLEGE

GEORGIAN COLLEGE

2019-02-21 Danh mục: Du học Canada

Tổng quan Georgian Collegelà trường cao đẳng đầu tiên của Úc được thiết kế Campus Changmaker bởi...

Chi tiết
COLUMBIA COLLEGE

COLUMBIA COLLEGE

2019-02-21 Danh mục: Du học Canada

Tổng quan Columbia College là một trường cao đẳng chuyển tiếp đại học hai năm thuộc sở hữu tư...

Chi tiết
LAURENTIAN UNIVERSITY

LAURENTIAN UNIVERSITY

2019-02-21 Danh mục: Du học Canada

  Đại học Laurentian, được thành lập vào năm 1960, là một trường đại học song ngữ cỡ trung...

Chi tiết